vineri, 27 februarie 2015

MOBILITATEA personalului didactic titular în anul şcolar 2015/2016

SCOALA GIMNAZIALA  G.E.PALADE PLOIESTI
ALEEA GODEANU NR.4,TEL.0244/556602
NR. 172/04.02.2015
VIZAT,
ISJ  PRAHOVA
Cu adr.406/24.02.2015

In conformitate  cu prevederile  art.29 alin.2 din  Metodología cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016, aprobata prin  OMEN nr.4895/10.11.2014 in sedinta Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale “G.E. Palade” Ploiesti din data de 29.01.2015 au fost stabilite urmatoarele :


CONDITII  SPECIFICE  PENTRU  OBTINEREA  ACORDULUI  DE   PRETRANSFER  CONSIMTIT  INTRE UNITATILE  DE  INVATAMANT

                                                             POST :  MATEMATICA

1.Calificativ “Foarte  Bine” in ultimii 2 ani scolari(adeverinte eliberate de unitatea/unitatile de invatamant unde a functionat in aceasta perioada.

2.Cel putin gradul didactic  II in specialitatea postului

3.Punctaj minim 40 puncte conform Anexei  nr.2 la Metodología cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016, aprobata prin  OMEN nr.4895/10.11.2014

Nota  : Toate criteriile trebuie indeplinite

                                                                                                                            DIRECTOR,
                                                                                                             PROF. EMIL  DANCESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu