vineri, 27 februarie 2015

MOBILITATEA personalului didactic titular în anul şcolar 2015/2016

SCOALA GIMNAZIALA  G.E.PALADE PLOIESTI
ALEEA GODEANU NR.4,TEL.0244/556602
NR. 172/04.02.2015

VIZAT,
ISJ  PRAHOVA
Cu adr.406/24.02.2015

In conformitate  cu prevederile  art.29 alin.2 din  Metodología cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016, aprobata prin  OMEN nr.4895/10.11.2014 in sedinta Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale “G.E. Palade” Ploiesti din data de 29.01.2015 au fost stabilite urmatoarele :


CONDITII  SPECIFICE  PENTRU  OBTINEREA  ACORDULUI  DE   PRETRANSFER  CONSIMTIT  INTRE UNITATILE  DE  INVATAMANT

POST :  INVATATOR


1.Calificativ “Foarte  Bine” in ultimii 2 ani scolari(adeverinte eliberate de unitatea/unitatile de invatamant unde a functionat in aceasta perioada

2.Cel putin gradul didactic “ Definitiv”

3.Participarea la activitati in cadrul programului de formare continua acreditate de MEN/cursuri desfasurate de CCD sau alte institutii abilitate , finalizate cu adeverinta/certificat/ diploma (90 credite) in ultimii 5 ani.

5.Punctaj minim 50 puncte conform Anexei  nr.2 la Metodología cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016, aprobata prin  OMEN nr.4895/10.11.2014

Nota  : Toate criteriile trebuie indeplinite

                                                DIRECTOR,
                                      PROF. EMIL  DANCESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu