sâmbătă, 6 mai 2017

CONTESTAŢII OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ-FAZA PE JUDETINSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ-FAZA PE JUDET
6.05.2017

ANUNŢ CONTESTAŢII

Contestaţiile se vor depune marti , 9 MAI , 2017 , între orele 9-12.00, la secretariatul Şcolii Gimnaziale “G.E.Palade” Ploieşti.
Elevii care doresc să îşi vadă lucrarea pot face acest lucru în acelaşi interval de timp.
Elevii pot solicita sa îşi vada propria lucrare, in prezenţa unui membru al comisiei de organizare şi evaluare, înainte de a depune contestaţii, fără a li se elibera copii ale lucrarilor sau a li se da explicatii privind evaluarea lucrării.
Contestaţiile se pot depune şi fără vizualizarea lucrării.

Pentru lucrările care au primit iniţial cel putin 95 de puncte, punctajul final este cel acordat de comisia de contestaţii.
Pentru lucrările care au primit un alt punctaj decât cel menţionat anterior,punctajul final este cel acordat de comisia de contestaţii dacă între punctajul iniţial şi cel acordat de comisia de contestaţii este o diferenţă de cel puţin 5 puncte din 100.In caz contrar, punctajul nu se modifică.

COMISIA DE ORGANIZARE ŞI EVALUARE

joi, 4 mai 2017

Olimpiada de limba engleza - faza judeteana, sambata, 6 mai 2017

Etapa pe judet a olimpiadei are loc sambata, 6 mai la Scoala Gimnaziala George Emil Palade din Ploiesti.
Elevii vor intra in sali intre orele 8.15.- 8.30. La ora 9.00 va incepe proba scrisa.
Elevii vor avea asupra lor un ID - carnet de note vizat la zi sau CI.
Proba dureaza 90 de minute.

Va rogam sa le spuneti elevilor sa lase telefoanele mobile acasa.
Profesorii evaluatori vor veni la ora 12.00.
Profesorii asistenti vor veni la ora 8.00-8.10.

marți, 18 aprilie 2017

invitatie Simpozion "Dinamica procesului de învățământ”


Școala Gimnazială ,,George Emil Palade”, Ploiești, vă invită să luați parte la Simpozionul ,,Dinamica procesului de învățământ” cu participare internațională, avizat MEN în CAERI 2017 cu nr. 26404/16.02.2017, poziția 784, Anexa A.
Simpozionul va avea 5 secțiuni dedicate cadrelor didactice și elevilor:
- Secțiunea I: Cursurile de perfecționare/Parteneriate educaționale – dimensiunea dezvoltării personalității cadrului didactic,
- Secțiunea a II-a: Sugestii metodologice în proiectarea și realizarea lecțiilor,
- Secțiunea a III-a: Metode și procedee didactice utilizate în evaluarea elevilor,
- Secțiunea a IV-a: Activitățile extracurriculare,
- Secțiunea a V-a: Localitatea natală – Etimologia numelui, obiceiuri și tradiții (secțiune dedicată elevilor)

DATA: 9 iunie 2017

ORELE: 10: 00

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Școala Gimnazială ,,George Emil Palade” Ploiești


GRUP ŢINTĂ: cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial, elevi

ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA SIMPOZION:
Ø Perioada de înscriere: 15.04.2017 - 20.05.2017
Ø Înscrierea participanţilor: Se trimit prin e – mail pe adresa: lady_dy40@yahoo.com sau adypdia@yahoo.com între 15 aprilie și 20 mai 2017, următoarele documente, într- un singur folder, denumit cu numele cadrului didactic participant (ex. Gheorghe Diana) :
1. Fişa de înscriere completată
2. Un fişier cuprinzând lucrarea (în Microsoft Word, denumit cu numele cadrului didactic participant)
Ø Cerinţe de tehnoredactare a lucrărilor 
- Tipul programului de redactare: Microsoft Word;
- Numărul de pagini: minimum 2 – maximum 3 pagini incluzând şi bibliografia; paginile nu se numerotează 
- Setări de pagină: format A4, margini: sus – jos 2 cm, dreapta – stânga 2 cm
- Titlul lucrării: caractere Times New Roman, 14 pt, bold, centrat
- Datele autorului: numele şi funcţia didactică cu caractere Times New Roman, 12 pt, sub titlul lucrării, dreapta; instituţia cu caractere Times New Roman, 12 pt, sub numele autorului, dreapta ( instituţie, localitate) 
- Textul lucrării: caractere Times New Roman, 12 pt, distanţă rânduri 1,5, justify, cu diacritice
Ø  Cerinţe de redactare a prezentărilor ppt (doar în cazul participării directe) 
- Tipul programului de redactare: Microsoft Office Power Point
- Numărul de slide-uri: minimum 10 – maximum 12 slide-uri
- Datele autorului: numele şi funcţia autorului pe primul slide, dreapta jos; numele instituţiei pe primul slide, stânga sus.
Ø  Durata prezentării: 10 minute
Ø  MODALITATE DE CERTIFICARE A PARTICIPĂRII:  diplome de participare,  adeverinţe de participare ( doar pentru participare directă),  carte electronică cu ISSN (pe CD)

PRECIZĂRI: 
-          Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes general din tematica propusă dezbaterii 
-          Lucrarea trebuie să aibă originalitate, să fie elaborată într –un mod creativ
-          Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării
-          Nu se admit lucrări după termenul de înscriere şi în ziua simpozionului
-          O lucrare poată să aibă maximum doi autori.
-          Participanţii care nu respectă prezentul regulament vor fi descalificaţi.
-          Persoanele care participă direct la desfăşurarea lucrărilor simpozionului vor achita taxa de participare de 30 RON (diplomă, certificat de participare, publicaţia simpozionului)
-          Persoanele care participă indirect vor achita taxa de 15 RON (cheltuieli pentru expedierea diplomei şi a publicaţiei simpozionului)
-          Achitarea taxei se va face prin cont bancar la Banca Transilvania pe numele ,,Asociația părinților Școala G E Palade Ploiești”, RO94BTRLRONCRT0296293001, cu specificatia <pentru Simpozionul ,,Dinamica procesului de învățământ”>
PERSOANE DE CONTACT:
-          Prof. înv. primar Gheorghe Diana
Tel. 0727740993
-          Prof. înv. primar Pavel Adriana
Tel. 0726223787
FIŞA DE ÎNSCRIERE

,,Dinamica procesului de învățământ”
Simpozion cu participare internațională, avizat MEN în CAERI 2017
cu nr. 26404/16.02.2017, poziția 784, Anexa A  

NUMELE ŞI PRENUMELE:
SPECIALITATEA:
INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
LOCALITATEA:
 JUDEŢUL:
E – MAIL:
TELEFON :
TITLUL LUCRĂRII:
 SECŢIUNEA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA:
MODUL DE PARTICIPARE:

MIJLOACE AUDIO-VIDEO NECESARE (în cazul participării directe):

marți, 4 aprilie 2017

DRAMA CLUB

Una din propunerile educaționale extracurriculare oferite de Școala Gimnaziala “George Emil Palade” este clubul de drama organizat de d-na profesoara Laura Popența si destinat elevilor claselor a VII-a si a VIII -a.
      Prin utilizarea tehnicilor de arta teatrala si jocuri de rol  – mima, pantomima, exerciții verbale repetitive,  improvizație - acest club vizează dezvoltarea comunicării verbale, a creativității si imaginației, folosirea empatiei si a limbajului corporal si dezvoltarea abilităților sociale. Astfel se oferă elevilor oportunitatea de a-si exprima propriile gânduri si idei, de a se implica fizic, afectiv si emoțional in procesul învățării. Clubul de drama este un spațiu de învățare si formare, dar si de buna-dispoziție si distracție. Pozele si secvențele filmate sunt concludente in acest sens.
                                                        Laura Popența
Prof. Limba Engleza
video
video

luni, 27 martie 2017

CLASA ALBINUȚELORAceşti elevi sunt recunoscuţi şi sub denumirea de CLASA ALBINUȚELOR. Ei formează o COMUNITATE frumoasă şi numeroasă.

Albinuțele sunt nişte personaje vesele şi năstruşnice care încearca și reușesc să trăiască în armonie. Acest lucru l-am simţit încă din prima zi de şcoală când păşeam voioşi şi-ncrezători pe Tărâmul cunoşterii.

Ne-am văzut, ne-am plăcut ... şi aşa a-nceput povestea noastră. Ne-am sudat ca şi grup şi am desfăşurat multe activităţi interesante….. Dar cea mai interesanta a fost aceea cand am sarbatorit 100 DE ZILE DE ȘCOALĂ.

Activitatea a început cu înălțarea unor baloane cu heliu în care am pus TEMEREA, NESIGURANȚA, DORUL DE CASĂ ….


…am scris 100 pe ele și împreună le-am înălțat
Am patruns apoi în sala de clasă alături de părinții nostri , martori si ei ai evenimentului. Ajunsi la locurile noastre am cântat, am  recitat și ne-am jucat așa cum facem , de altfel, mereu la școală.Credeți că mamele noastre au stat degeaba? Binențeles că nu! În timp ce noi ne jucam cu un cub pe feţele căruia erau scrise stări sufletești: bucurie, speranţă, mirare, tristeţe, teamă şi siguranţă iar fiecare încerca , după ce rostogolea zarul,să-şi amintească un moment, un eveniment care i-a provocat sentimentul citit de pe faţa cubului sau ne jucam Gândind la mama”, “Gândind la bunica” şi “Gândind la tata”când fiecare trebuia să rostească un cuvânt, primul care le trecea prin minte, despre cei dragi pomeniţi ,  mamele noastre ne-au pregătit …

UN TORT
...în care au pus 50 de floricele roșii și 50 de floricele albastre pentru fiecare zi de școală câte una, pentru noi fetițe și băieței. Ne-am bucurat nespus deși... nu l-am putut mânca.

Mesajul doamnei învățătoare a încheiat frumos activitatea noastră:
Cu drag, înv. Vișoiu Florentina

miercuri, 15 martie 2017

Cinste lor!

Ei vor reprezenta scoala la Olimpiada Judeteana de matematica: Radu Alexandra Daiana, Ioana Mădălin, Cojocaru Ana Maria ,Manolache Alexandra Jos:Radu Stefan Daniel, Popescu Daria, Manolache Stefania, Stefan Diana si Topa- Stan Ioana.

miercuri, 22 februarie 2017

Ziua porţilor deschise


          ŞCOALA GIMNAZIALĂ  
GEORGE EMIL PALADE” PLOIEŞTI
Aleea Godeanu, Nr. 4, Tel. 0244/556602
e-mail: scoala29ploiesti@yahoo.com


ANUNŢÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOAREIn data de 25 FEBRUARIE 2017, orele 9.00-13.00, va avea loc în Şcoala Gimnaziala ,,George Emil Palade” Ploieşti

,,Ziua porţilor deschise”


Toti cei interesaţi vor putea vizita spaţiile dedicate activităţilor clasei pregătitoare. De asemenea, vor primi informaţii cu privire la modalităţile de desfăşurare a programului viitorilor elevi, despre oferta educaţională a şcolii şi baza materială de care dispune instituţia de învăţământ.


Vă aşteptăm cu drag! 


Colectivul unităţii de învăţământ