marți, 17 iulie 2012

Curs de formare profesională - Marea Britanie


          În perioada 8 – 20 aprilie 2012 am urmat cursul de formare profesională intitulat “Creative activities and motivating materials for the secondary classroom – Two week course for teachers of English”, organizat de International Study Programmes în localitatea Cheltenham din Marea Britanie. Participarea mea la acest stagiu a fost finanţată printr-o bursă de mobilitate individuală Comenius în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii.

 
          Activităţile din program, foarte diverse şi atent organizate, au rǎspuns nevoilor mele de formare și au reprezentat, în egalǎ mǎsurǎ, un prilej de recreere activă într-un mediu cultural aparte și într-una din cele mai cochete zone din Marea Britanie, regiunea Cotswolds, emblematicǎ pentru peisajul englezesc și pentru stilul de viațǎ tradițional din aceastǎ țarǎ. Am fost găzduită de către o familie din zonă – implicit o ocazie de a conversa în limba pe care o predau şi de a percepe direct numeroase aspecte ale vieții în societatea britanicǎ. Pe parcursul celor două săptămâni, m-am găsit deseori în situaţii care treceau dincolo de ceea ce îmi este familiar. În plus, mi s-a părut inedit faptul că, în acest timp scurt, am văzut mai multe piese de teatru decât am în mod obişnuit ocazia sǎ o fac într-un an, am vizitat mai multe catedrale decât am reuşit să văd în ultimii trei ani şi am schimbat păreri cu mai mulţi oameni de naţionalităţi diferite decât am făcut-o într-o viaţă. 


       
Lăsând toate acestea deoparte, ele ţinând mai mult sau mai puţin de faptul că am avut foarte rar ocazia să călătoresc peste graniţele acestei ţări, cursul a fost, în sine, un câştig dat de utilitatea activităţilor care l-au compus şi de profesionalismul cu care au fost prezentate participanţilor. În primele patru zile s-au desfăşurat atelierele de lucru pe tema predării limbii engleze ca limbă străină, ceea ce a permis nu numai familiarizarea cu abordări recente ale metodicii predării limbii engleze, dar şi un exerciţiu avansat de punere în practică a acestei limbi. Cele mai importante subiecte care au fost dezbătute pe parcursul acestor zile au fost:
  • abordarea lexicală a predării limbii engleze, în cadrul căreia accentul cade pe exerciţii de vocabular, principalul argument fiind faptul că limba reprezintă o înlănţuire de articole lexicale, ceea ce face necesar ca elevii să acorde atenţie deosebită modului în care se asociază cuvintele în procesul vorbirii;
  • predarea diverselor timpuri din limba engleză (cu accent pe timpuri perfecte şi diferite modalităţi de exprimare a viitorului);
  • folosirea în predarea limbii engleze a povestirilor de mici dimensiuni (cu prezentarea unui număr bogat de activităţi în acest sens);
  • utilizarea internetului şi a calculatorului în predarea limbii engleze;
  • motivarea elevilor prin joc şi diverse activităţi recreative adaptate nivelului copiilor.
Cursul a inclus, de asemenea, un atelier de lucru pe tema cunoaşterii unor aspecte specifice societăţii britanice moderne cu ajutorul textului literar. Cu acest prilej a fost adus în discuţie subiectul revoltelor de pe teritoriul Marii Britanii din vara anului 2011 şi, legat de acestea, au fost discutate condiţia şi problema identităţii omului modern, ilustrate în câteva texte aparţinând genului poetic.

          Acest stagiu de formare a fost totodată o incursiune în sistemul de învăţământ britanic, oferindu-ne ocazia de a urmǎri o prezentare a problemelor de actualitate cu care se confruntă acest domeniu de activitate şi șansa de a remarca aceste aspecte în cadrul unor vizite la unităţi de învăţământ locale. Participanţii la curs au avut posibilitatea de a opta pentru diverse tipuri de şcoli, astfel încât experienţa fiecăruia să răspundă nevoilor proprii de cunoaştere, pe de o parte, şi să lase loc reflecţiilor comparative, pe de altă parte. Vizitele mi-au permis să asist la ore de curs şi să observ în cadrul acestora metode şi tehnici de lucru cu elevii, dar și să discut cu aceştia şi cu profesorii lor despre etapele şcolarizării şi organizarea activităţii într-o instituţie de învăţământ din Marea Britanie. Am aflat, spre exemplu, că în aceastǎ țarǎ copiii încep şcoala la vârsta de cinci ani, iar cu prilejul vizitei la o şcoală primară, am înţeles proporţiile importanţei care se acordă scrisului şi cititului începând cu această vârstă, desigur, explicaţia fiind legată de necesitatea trezirii interesului copiilor pentru lectură şi pentru dialog personal cu textul, ceea ce, se presupune, stimulează gândirea critică şi abilităţile de reflecţie şi de regândire a textului. Ȋn plus, am remarcat faptul că, dincolo de diversele schimbări care intervin din când în când în organizare și indiferent de forma pe care o îmbracă, şcoala din Marea Britanie promovează sporirea creativităţii elevului şi manifestarea liberă a identităţii acestuia, încurajând colaborarea în cadrul grupului de elevi şi independenţa faţă de profesor sau părinte în rezolvarea sarcinilor de lucru.

 
          Organizatorii au oferit prin acest program posibilitatea de aprofundare a cât mai multor aspecte ale culturii britanice şi, în același timp, oportunitatea de a intra în contact cu culturile celorlalți participanţi prezenţi la curs. S-a acordat atenţie deosebită atât orelor de atelier de lucru, cât şi planificării timpului liber. Au fost organizate excursii (Stratford-upon-Avon, Bath, Gloucester) care au inclus activităţi variate, de la vizitarea unor obiective turistice până la vizionarea unor piese de teatru. Participanții au primit sprijin și sugestii atunci când acestea au fost necesare. Fǎrǎ îndoialǎ, cursul îşi atinge obiectivele şi oferă profesorilor o experienţă bogată legată de metodica predării limbii engleze, de îmbogăţirea cunoaşterii limbii prin folosire nemijlocită, de contactul cu tot ceea ce este mai personal în societatea britanică şi, desigur, de încurajarea și facilitarea dialogului intercultural. 
Profesor de limba engleză Cosmina Nicoleta Dumitru,
Şcoala Generală „George Emil Palade”  Ploieşti
Conţinutul prezentului articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a autoarei, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.