marți, 15 martie 2016

SEZATOARE LITERARA-CELE PATRU FIICE ALE ANULUI

         Pentru a-i  antrena pe elevi, i-am  provocat la  lecturarea  a  cât mai multor poezii despre anotimpurile  anului şi să realizeze desene  pe această temă.Ei au fost acei care au  ales textele şi tot ei şi-au  format echipele de  recitatori.
         La început au  fost nerabdatori, dar   curând  au  căpătat  încredere în forţele  proprii, copiii  s-am simţit ca intr-o sală  de teatru. Pentru prima data au  fost deosebit de respectuoşi , ascultând  cu atenţie   colegii –actori.
            Elevii  au  învăţat :
 să sesizeze sensul  global al  unui  mesaj ,  identificând  aspectele principale şi de  detaliu la care  se  referă mesajul;
-să caute în orice biblioteca cărţi recomandate pentru  a realiza o expoziţie de carte;
-să memoreze  si sa recite poezii;
-să realizeze compozitii plastic;
Să manifeste atenţie  şi toleranţă faţă de recitator;
Să-şi dezvolte spiritual  critic şi autocritic .
ARGUMENT
Activitatea de recitare  de poezii  vine să  acopere necesitatea din partea şcolii şi interesul din partea elevilor în ceea ce priveşte creaţia literară,rolul ei  social si de  aici  varietatea  de operaţionalizare;
-contribuie la  descoperirea şi stimularea de noi talente, la dezvoltarea  aptitudinilor elevilor,la cultivarea interesului şi a pasiunii pentru lectură.
             OBIECTIVE
-optimizarea activităţilor educative prin activităţi extracurriculare realizate( şezători,vizite,excursii,concursuri);
-cultivarea  unei  atitudini  pozitive faţă de comunicare,prin  conştientizarea  impactului limbajului asupra  celorlalţi  şi prin  nevoia de a înţelege  si de a-l  folosi într-o  manieră pozitivă;
-Să  desprindă învăţăminte morale;
Să manifeste atenţie  şi toleranţă faţă de recitator;
Să-şi dezvolte spiritual  critic şi autocritic .
prof. înv. primar Stan Paula


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu