marți, 15 martie 2016

CONCURS DE CREATIE

Pentru a-i  antrena pe elevi, i-am  provocat la  lecturarea  a  cât mai multor poezii despre toamnă şi să realizeze desene  pe această temă.Apoi au fost spectotori si colaboratori ce cei din clasa a IV-a( temă de creaţie – “Ṣcoala  viitorului”).
 La început au  fost timizi, dar când au căpătat  încredere în forţele  proprii, si-au  propus să prezinte cele mai plăcute poezii  colegilor de la clasa a II-aD.
Elevii  au  învăţat :
 să sesizeze sensul  global al  unui  mesaj ,  identificând  aspectele principale şi de  detaliu la care  se  referă mesajul;
            Să-şi  exprime impresiile declanşate de  primirea unor diplome de către concurenţi;
            Să manifeste atenţie  şi toleranţă faţă de recitator;
            Să-şi dezvolte spiritual  critic şi autocritic .
ARGUMENT
             Activitatea de recitare  de poezii,de ceratie  literara, vine să  acopere necesitatea din partea şcolii şi interesul din partea elevilor în ceea ce priveşte creaţia literară,rolul ei  social si de  aici  varietatea  de operaţionalizare;
            -contribuie la  descoperirea şi stimularea de noi talente, la dezvoltarea  aptitudinilor elevilor,la cultivarea interesului şi a pasiunii pentru lectură.
OBIECTIVE
            -optimizarea activităţilor educative prin activităţi extracurriculare realizate( şezători,vizite,excursii,concursuri);
            -cultivarea  unei  atitudini  pozitive faţă de comunicare,prin  conştientizarea  impactului limbajului asupra  celorlalţi  şi prin  nevoia de a înţelege  si de a-l  folosi într-o  manieră pozitivă;
            -stimularea gândirii autonome ,reflexive, critice ,creatoare în raport cu  creaţia  proprie.
prof. înv. primar Stan Paula

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu