marți, 18 aprilie 2017

invitatie Simpozion "Dinamica procesului de învățământ”


Școala Gimnazială ,,George Emil Palade”, Ploiești, vă invită să luați parte la Simpozionul ,,Dinamica procesului de învățământ” cu participare internațională, avizat MEN în CAERI 2017 cu nr. 26404/16.02.2017, poziția 784, Anexa A.
Simpozionul va avea 5 secțiuni dedicate cadrelor didactice și elevilor:
- Secțiunea I: Cursurile de perfecționare/Parteneriate educaționale – dimensiunea dezvoltării personalității cadrului didactic,
- Secțiunea a II-a: Sugestii metodologice în proiectarea și realizarea lecțiilor,
- Secțiunea a III-a: Metode și procedee didactice utilizate în evaluarea elevilor,
- Secțiunea a IV-a: Activitățile extracurriculare,
- Secțiunea a V-a: Localitatea natală – Etimologia numelui, obiceiuri și tradiții (secțiune dedicată elevilor)

DATA: 9 iunie 2017

ORELE: 10: 00

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Școala Gimnazială ,,George Emil Palade” Ploiești


GRUP ŢINTĂ: cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial, elevi

ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA SIMPOZION:
Ø Perioada de înscriere: 15.04.2017 - 20.05.2017
Ø Înscrierea participanţilor: Se trimit prin e – mail pe adresa: lady_dy40@yahoo.com sau adypdia@yahoo.com între 15 aprilie și 20 mai 2017, următoarele documente, într- un singur folder, denumit cu numele cadrului didactic participant (ex. Gheorghe Diana) :
1. Fişa de înscriere completată
2. Un fişier cuprinzând lucrarea (în Microsoft Word, denumit cu numele cadrului didactic participant)
Ø Cerinţe de tehnoredactare a lucrărilor 
- Tipul programului de redactare: Microsoft Word;
- Numărul de pagini: minimum 2 – maximum 3 pagini incluzând şi bibliografia; paginile nu se numerotează 
- Setări de pagină: format A4, margini: sus – jos 2 cm, dreapta – stânga 2 cm
- Titlul lucrării: caractere Times New Roman, 14 pt, bold, centrat
- Datele autorului: numele şi funcţia didactică cu caractere Times New Roman, 12 pt, sub titlul lucrării, dreapta; instituţia cu caractere Times New Roman, 12 pt, sub numele autorului, dreapta ( instituţie, localitate) 
- Textul lucrării: caractere Times New Roman, 12 pt, distanţă rânduri 1,5, justify, cu diacritice
Ø  Cerinţe de redactare a prezentărilor ppt (doar în cazul participării directe) 
- Tipul programului de redactare: Microsoft Office Power Point
- Numărul de slide-uri: minimum 10 – maximum 12 slide-uri
- Datele autorului: numele şi funcţia autorului pe primul slide, dreapta jos; numele instituţiei pe primul slide, stânga sus.
Ø  Durata prezentării: 10 minute
Ø  MODALITATE DE CERTIFICARE A PARTICIPĂRII:  diplome de participare,  adeverinţe de participare ( doar pentru participare directă),  carte electronică cu ISSN (pe CD)

PRECIZĂRI: 
-          Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes general din tematica propusă dezbaterii 
-          Lucrarea trebuie să aibă originalitate, să fie elaborată într –un mod creativ
-          Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării
-          Nu se admit lucrări după termenul de înscriere şi în ziua simpozionului
-          O lucrare poată să aibă maximum doi autori.
-          Participanţii care nu respectă prezentul regulament vor fi descalificaţi.
-          Persoanele care participă direct la desfăşurarea lucrărilor simpozionului vor achita taxa de participare de 30 RON (diplomă, certificat de participare, publicaţia simpozionului)
-          Persoanele care participă indirect vor achita taxa de 15 RON (cheltuieli pentru expedierea diplomei şi a publicaţiei simpozionului)
-          Achitarea taxei se va face prin cont bancar la Banca Transilvania pe numele ,,Asociația părinților Școala G E Palade Ploiești”, RO94BTRLRONCRT0296293001, cu specificatia <pentru Simpozionul ,,Dinamica procesului de învățământ”>
PERSOANE DE CONTACT:
-          Prof. înv. primar Gheorghe Diana
Tel. 0727740993
-          Prof. înv. primar Pavel Adriana
Tel. 0726223787
FIŞA DE ÎNSCRIERE

,,Dinamica procesului de învățământ”
Simpozion cu participare internațională, avizat MEN în CAERI 2017
cu nr. 26404/16.02.2017, poziția 784, Anexa A  

NUMELE ŞI PRENUMELE:
SPECIALITATEA:
INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
LOCALITATEA:
 JUDEŢUL:
E – MAIL:
TELEFON :
TITLUL LUCRĂRII:
 SECŢIUNEA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA:
MODUL DE PARTICIPARE:

MIJLOACE AUDIO-VIDEO NECESARE (în cazul participării directe):

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu