luni, 14 martie 2016

Conditii specifice - Educatie fizica si sport

Pentru  selectarea  cadrelor  didactice  ce  participa la etapa de pretransfer  consimtit  intre unitatile de invatamant

Educatie  fizica  si  sport
1.conduita morala  si profesionala dovedita prin calificativ ,,Foarte Bine,, in ultimii doi ani scolari;
2.punctaj minim 30 de puncte conform Anexei nr.2 la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniveritar in anul scolar 2016-2017 aprobata prin OMEN nr.5559/27.10.2015;
3.minim gradul didactic Definitiv;
4.dovada acumularii a 90 de credite profesionale transferabile obtinute in ultimii 5 ani scolari;
5.nesanctionat in ultimii doi ani scolari (declaratie pe propia raspundere,sub sanctiunea art.320-323 si 326 din Legea privind Codul Penal cu modificarile si completarile ulterioare) . Scoala Gimnaziala ,,George Emil Palade,, Ploiesti  isi rezerva dreptul sa verifice informatiile  din aceasta declaratie.
Nota : Toate conditiile specifice trebuie indeplinite
Director,
prof.Tudor Mihaela                                                                                                   Secretar,
                                                                                                                             Oprea Marina

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu